OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

 

 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Neden İkinci Dili Kullanmak Önemlidir?

Değişen ve giderek küçülen dünyamızda küreselleşmenin bir yakınlaşma ve tanıma olgusu olmasıyla uluslar arası iletişim kurabilme ve anlaşma önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı öğrenilmektedir.

Bu düşüncelerle okulumuzda, okulöncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel bir program uygulanmaktadır.

Çocuklar Yabancı Dili Nasıl Öğrenirler ve Eğitime Kaç Yaşında Başlanmalıdır?

            Küçük çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Çünkü çocuklar, özel bir durumları söz konusu değilse,  konuşulanları duyma, tekrarlama/taklit etme ve kuralları kendi kendilerine algılama yeteneğine sahiptirler. İngilizceyi gramer esaslı eğitim sisteminde öğrenmiş bir yetişkinden İngilizce konuşmanın çok zor olduğunu duymazlar ise, bu tip hiçbir düşünce akıllarına gelmez. Bu yüzden eğitim sürecinde olumlu pekiştirme çok önemlidir.

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocukların bireysel gelişimlerine göre bu durum farklılık göstermekle birlikte 48 ayını doldurmuş her çocuğun anadilini etkin bir biçimde kullanmaya başlamış olması beklenmektedir. Uzman görüşleri de çocuğun 4 yaşına kadar ana dilini gayet rahat konuştuğunu, 3-6 yaş arasında da en az 3 dili öğrenebilecek bir beyin yapısı oluştuğunu doğrular.

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği azalmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimine Erken Yaşta Başlamanın Faydaları Nelerdir?

• Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.

 

• Okul öncesi çocuklar daha çok oyun benzeri faaliyetler yardımı ile öğrenirler. Bir yetişkinin eşliğinde yapılan etkinliklerde yer alarak dili öğrenmeye istekli hale gelirler. Önce faaliyeti anlar, daha sonra da yetişkinin konuştuğu dilden anlam çıkarırlar.

 

• Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirmek için daha çok imkânları vardır. Okul programları buna uygun oluşturulduğunda, zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. Dil öğrenirken bir yetişkin gibi strese girmezler.

 

• Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur.

 

• Dili öğrenirken kendiliğinden öğrenen çocukların diğer çocuk ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olur. Ayrıca yabancı dile ve dili konuşan kültüre karşı yüksek duyarlılık gösterirler.

 

 

 

 

ALP ANAOKULUNDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Alp Anaokulu, MEB’e bağlı ve MEB müfredatına uygun eğitim öğretim veren bir kurumdur. Çocuklarımız okul öncesi dönemde kazanılması beklenen tüm gelişim aşamalarını eğitimleri süresince tamamlarlar.

                                 Dil Eğitiminde Neyi Hedefliyoruz?

Her geçen gün eğitim alanında yaptığı yeniliklerle sizlerin ilgi ve desteğiyle büyüyen kurumumuzda yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda 4-5 Yaş Yarı zamanlı İngilizce Sınıfı mızı açıyoruz. Çocuklarımız, İngilizceyi öğrenirken günün ikinci yarısında İlköğretime hazırlık eğitimlerini de alacakları özel sınıf programlarını tamamladıklarında;

·          400-600 arası İngilizce kelime dağarcığına,

·         1-100 arası sayıları İngilizce sayabilme becerisine,

·         İngilizce konuşulan günlük diyalogları anlayıp cevap verebilecekleri potansiyele,

·         Gün, ay, şekil, renk ve kavramları İngilizce söyleyebilme bilgisine sahip olacaklardır.

·         Ayrıca, MEB müfredatında belirlenmiş, 4-5 yaşta çocuğa kazandırılması hedeflenen dil-bilişsel, psiko-motor, sosyal-duygusal ve öz bakım becerileri de edinmiş olarak programı tamamlayacaklardır.

                      İngilizce Sınıfında Bir Günümüz Nasıl Geçer?

İngilizce sınıfımızda amaç, İngilizceyi ders olarak öğretmek değil ikinci bir dil olarak benimsetmektir. Alp Anaokulunda 4-5 Yaş Yarı Zamanlı İngilizce Eğitim Sınıfı öğrencisi güne, selamlama ve takvim zamanı hakkında sohbetle başlar. Derse ısınma süreci olarak tanımladığımız bu süreçte amacımız, öğrencimizi basit kalıplarla konuşmaya yönlendirmek, takvim/zaman kavramını oluşturmak, duygu ve düşüncelerini, kendisini nasıl hissettiğini ifade edebilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin hem derse hem de dile adaptasyonu sağlandıktan sonra önceden planlanan geçiş etkinliği ile programda olan sanat(art), matematik(math), müzik(music), fen(science), dil sanatları(language arts), drama(dramatic play) eğitimleri başlar. Dil öğreniminde kullanacağımız “Pockets” kitaplarımızla eğlenceli ve verimli dil öğrenmeyi deneyimledikleri günlerini tamamlarlar.

Programa katılan öğrenciler için yarım gün İngilizce eğitiminin ardından günün ikinci yarısında MEB programının ön gördüğü ders akışına geçilir.

                         Programa Katılabilme Şartları Nelerdir?

Kurumumuz Eğitim Koordinatörümüz ve İngilizce Öğretmenimiz ile Uzm. Psikoloğumuzun uygulayacağı “Dil Öğrenmeye Yatkınlık ve Hazır Bulunuşluk” değerlendirmesi sonrasında 46 -60 ay arası öğrencilerimiz 4-5 Yaş Yarı Zamanlı İngilizce Eğitim Sınıfımıza kabul edileceklerdir.

Tarih:14 Şubat 2011-30 Haziran 2011

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !